Dekking bestellen

U Wilt een dekking bestellen, hoe gaat dat in zijn werk?

Voorwaarden  

 • Bestellingen:
 • Sperma dient  1 dag op voorhand besteld te worden, uiterlijk voor 17.00 u., zodat op tijd geleverd kan worden. Graag ontvangen wij de stamboekgegevens van de merrie bij de eerste inseminatie.
 • De verzendkosten naar andere KI-stations, dierenarts-, thuis of staladressen worden in rekening gebracht aan de merriehouder.
 • Gegevens doorgeven aan het stamboek geschiedt na betaling van het dekgeld.
 • Dekgeld:
 • € 1000,00 
 • Stamboek- en afdrachtskosten zijn zoals gebruikelijk voor de merriehouder.
 •  

Condities bij inseminatie van uw merrie:

 • Merries worden geïnsemineerd voor rekening en risico van de merrie eigenaar.
 • Het dekken van uw merrie geschiedt onder de algemene voorwaarden van de Bond van KWPN-Hengstenhouders incl. daarna gedeponeerde wijzigingen en aanvullingen.
 • Bij eerste inseminatie  gelieve de juiste gegevens van merrie en eigenaar door te geven.
 • Hengstenstation  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte, EVA/CEM besmetting, letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of enigszins.
 • Het dekseizoen eindigt op 01 September van elk jaar.
 • Gust reductie: Om in aanmerking te komen voor de gust reductie , dient u voor 01 oktober van het desbetreffende jaar een schriftelijke dierenartsverklaring in te leveren bij ons station, anders vervalt de gust reductie.
 • Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de merriehouder kennis genomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden.

 

Om een dekking te bestellen kunt u contact opnemen met Conny van Heeckeren van Kell

Mob +31 622-545152
Tel +31 573-491750
Bij geen gehoor Mob +31 622632852